Tímar og viðvera

Við eigum úrval tímaskráningarlausna fyrir allar stærðir og gerðir fyrirtækja og stofnana. Lausnirnar okkar tengjast auðveldlega öllum helstu launakerfum sem eru í notkun á markaðnum og eru hönnuð til að auðvelda launaútreikninga, skilvirkni og auka starfsánægju með því að auka sveigjanleika þegar kemur að vinnutíma starfsmanna. 

Bakvörður

Stjórnendur fá betri yfirsýn yfir tímanotkun og fjarveru starfsfólks með Bakverði. Lausnin gerir starfsfólki kleift að skrá viðveru og veitir þeim aðgang að skráningum til að yfirfara tíma eða gera breytingar. 

Verkskráning í Bakverði gerir fyrirtækjum kleift að greina kostnað og nýtingu vinnutíma niður á einstök verkefna. Vaktaskráning í kerfinu sér alfarið um útreikning á vinnutíma starfsmanna í samræmi við tegund vaktar sem þeir eru skráðir á. Hægt er að setja upp vaktaáætlun og taka út vaktaskýrslur starfsmanna. 

Bakvörður er skýjalausn og greiða notendur mánaðargjald fyrir notkun. Verðið miðast við fjölda stöðugilda hverju sinni og auðvelt er að stækka og minnka áskriftina eftir þörfum fyrirtækisins. Kerfið krefst ekki fjárfestingar í neinum auka búnaði og fyrirtæki borga einfaldlega bara fyrir notkun.  
 

VinnuStund

Hér er um að ræða vaktaáætlana- og viðverukerfi fyrir stærri fyrirtæki og stofnanir. VinnuStund heldur utan um tíma- og fjarvistaskráningar starfsmanna og er öflugt tól þegar kemur að skipulagningu vinnutíma.

Kerfið skiptist í vaktakerfið Vinnu og viðverukerfið Stund. Kerfin tengjast saman og virka því sem eitt kerfi. 

VinnuStund færir stjórendum og starfsmönnum yfirsýn og tengist auðveldlega öðrum launakerfum. 

 

VinnuStund auðveldar okkur launavinnslu og einfaldar launaeftirlit. Úrvinnsla kerfisins stýrist af ákvæðum kjarasamninga um laun og réttindi. Bein tenging viðverukerfisins við launakerfið eykur öryggi launaafgreiðslunnar. 
Þorbjörg Atla Sigríðardóttir
Deildarstjóri launadeildar Reykjavíkurborgar

Ræddu við okkur um tíma og viðveru...

Vinsamlega fyllið inn í reitina hér fyrir neðan

Rusl-vörn